Parse error: syntax error, unexpected ‘::’ (ERROR) in /wp-content/plugins/download-manager/libs/class.CategoryHandler.php on line 299. Contact with administrator. Kontakt | KON-KRUS POZNAŃ

Kontakt

KON-KRUS
ul. Sokalska 11 A
61-324 Poznań
woj.wielkopolskie
tel.: 602-234-838
tel.: 516-597-210

e-mail:biuro@kon-krus.poznan.pl

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 jest firma KON-KRUS ul. Sokalska 11A, 61-324 Poznań.